Oferta reklamowa

Smycz targowa: 2 500 zł netto

Oferta obejmuje dystrybucję smyczy Zamawiającego, poprzez wydawanie ich każdemu Uczestnikowi Targów wraz z identyfikatorem targowym. Smycze dostarcza Zamawiający. Dostawca będzie zobowiązany do przygotowania 9 tys. szt. smyczy. Jest to oferta na wyłączność dla 1 firmy. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Smycz targowa

Identyfikator targowy: 3 500 zł nettoLogo firmy wydrukowane na rewersie każdego identyfikatora wg projektu Organizatora. Identyfikatory zostaną przygotowane dla Zwiedzających, Wystawców, Prasy, Gości VIP. Jest to oferta na wyłączność dla 1 firmy. Przygotowanych zostanie 9 tys. szt. identyfikatorów. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Identyfikator targowy

Torba targowa: 2 200 zł netto

Logo firmy zamieszczone na torbie targowej wg projektu przygotowanego przez Organizatora. Torby będą dostępne dla Uczestników Targów w specjalnie przygotowanych koszach przy wejściu głównym, Punktach Rejestracji Gości, na terenie Targów. Jest to oferta limitowana - w projekcie mogą wziąć udział maksymalnie 3 firmy. Przygotowanych zostanie 5 tys. szt. toreb targowych.

Torba targowa

Dystrybucja materiałów reklamowych: 2 500 zł netto

Dystrybucja materiałów reklamowych [prospektów, folderów, próbek materiałów - wielkość do indywidualnego ustalenia] na terenie obiektu targowego. Gadżety reklamowe wydawane będą wszystkim Uczestnikom Targów w Kasach oraz Punktach Rejestracji Gości. Jest to oferta limitowana - maksymalnie dla 3 firm. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dystrybucja materiałów reklamowych

Naklejki podłogowe: od 1 500 zł netto*

Naklejki podłogowe w wybranym przez firmę kształcie, rozmieszczone od wejścia głównego do stoiska Wystawcy, przygotowane przez Organizatora. Jest to oferta limitowana dla 2 firm. Maksymalny rozmiar naklejki: 30cm x 30cm. Decyduje kolejność zgłoszeń.

* sektor A 1 500,00 zł netto, sektor B 2 500,00 zł netto, sektor C 3 500,00 zł netto

Naklejki podłogowe