Zakres tematyczny

Salon obejmuje największy zakres usług dla średnich, dużych oraz korporacyjnych przedsiębiorstw produkcyjnych. 

Obróbka metali

 • obróbka skrawaniem: toczenie, frezowanie, wiercenie i rozwiercanie, wytaczanie,   przeciąganie, obróbka kół zębatych
 • obróbka ścierna

 • obróbka elektroerozyjna

 • cięcie strumieniem cieczy

 • obróbka powierzchniowa:  cieplno-chemiczna, czyszczenie powierzchni, piaskowanie,   śrutowanie, powlekanie metali, galwanizacja oraz malowanie natryskowe i proszkowe

 • przeróbka plastyczna i  kształtowanie  blach: cięcie, gięcie, tłoczenie i wytłaczanie,   wykrawanie,  wycinanie gazowo-plazmowe, wycinanie laserowe

 • kształtowanie brył: kucie, walcowanie, ciągnienie, wyciskanie, wyoblanie

 • łączenie: spawanie, zgrzewanie, klejenie, przetłaczanie na zimno

 • usługi projektowo-produkcyjne: wykonawstwo konstrukcji stalowych, maszyn   przemysłowych, urządzeń technologicznych

 • produkcja seryjna elementów na indywidualne zamówienie

 • regeneracja, ostrzenie, napawanie i powlekanie narzędzi

Usługi dla przemysłu

 • opracowywanie, wykonanie  i wdrażanie systemów sterowania i urządzeń automatyki 
 • usługi kontrolno-pomiarowe
 • usługi badawcze, doradcze i szkoleniowe
 • remonty i modernizacje
 • sawing
 • milling
 • drilling
 • 3D modelling
 • gluing
 • sanding
 • drying and seasoning
 • impregnation
 • coating

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

 • obróbka skrawaniem
 • obróbka termoplastyczna i termoutwardzalna tworzyw, usługi wtrysku

 • budowa narzędzi: formy, wykrojniki

 • machining
 • thermo-plastic processing and thermo-hardening
 • molding services
 • tool production: molds, dies

Obróbka drewna

 • frezowanie drewna CNC
 • formatowanie
 • modelowanie 3D
 • klejenie
 • szlifowanie
 • suszenie komorowe
 • impregnacja
 • lakierowanie
 • design and implementation of control systems
 • measurement
 • research, consulting and training
 • modernization and renovation