EUROTOOL®

Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów EUROTOOL® są jednym z najważniejszych miejsc spotkań specjalistów z branży obróbki mechanicznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Każdego roku w stolicy Małopolski swoją ofertę prezentują na nich czołowe firmy z Polski i zagranicy. Długa lista branżowych nowości oraz bogaty program towarzyszący z udziałem branżowych ekspertów generuje ogromne zainteresowanie tysięcy profesjonalistów - przedsiębiorców wykorzystujących technologie obróbki metali w procesach produkcyjnych.

The International Trade Fair for Machine Tools, Devices and Equipment for Material Processing EUROTOOL® is one of the most important meeting venues for mechanical processing industry professionals in Eastern and Central Europe. Every year, the capital of Malopolska welcomes the leading companies from Poland and abroad to present their portfolio. A long list of industry innovations and a rich programme of accompanying events with the participation of industry experts has generated great interest among thousands of professionals who implement metal processing technologies in their production processes.

Thematic scope

                        

Ask for the offer